Søg

Ændring i lokalpost
0 kommentarer
Oprettelse af Tidsskrift abn
0 kommentarer
0 kommentarer
Besked ved fjernlån kan ikke fornys
1 kommentar
Fjernlån besked til låner
1 kommentar
Udrulningsplan for debitorintegrationen
0 kommentarer
Udløbet certifikat
0 kommentarer
Webtilgængelighed
9 kommentarer
Sletning af fjernlånsbestilling
1 kommentar
Cicero virker ikke - kun som nødudlån!
3 kommentarer
7 kommentarer
Afslut udlån og aflevering med ctrl+enter
0 kommentarer
Registrering af læsekredsbøger
1 kommentar
Tema på pluklister
0 kommentarer
Folkebiblioteksstatistikken 2019
0 kommentarer
Sletning af grundkort
2 kommentarer
Status på lånesamarbejdet med Det Kgl. Bibliotek
0 kommentarer
Sådan søger du de nyeste materialer frem
0 kommentarer
Kassationsregler
0 kommentarer
Java Webstart lukker endeligt den 30. juni 2020
0 kommentarer
Fejl i opdateringf af materiale-id
0 kommentarer
0 kommentarer
Individbaseret folkebiblioteksstatistik
0 kommentarer
Ingen adgang til DBC services - der arbejdes på sagen
0 kommentarer
Genåbning af bibliotekerne
0 kommentarer
0 kommentarer
Anbefaling ved genåbning af bibliotekerne
0 kommentarer
Progression i gebyrer efter frit-lejde periode
2 kommentarer