Community

Søg

Afslut udlån og aflevering med ctrl+enter
0 stemmer 0 kommentarer
Stregkode til navigation i selvudlån
0 stemmer 8 kommentarer
Instruks vedrørende brugeradministration i Cicero LMS
1 stemme 3 kommentarer
Modtagelse i LMS
0 stemmer 5 kommentarer
Registrering af læsekredsbøger
0 stemmer 1 kommentar
Modtagelse i LMS
0 stemmer 8 kommentarer
Manuel indtastning og stregkoder
0 stemmer 8 kommentarer
Tema på pluklister
0 stemmer 0 kommentarer
Søgning på ISBN
0 stemmer 2 kommentarer
Autologin selvbetjeningsmaskine
0 stemmer 1 kommentar
Folkebiblioteksstatistikken 2019
0 stemmer 0 kommentarer
Materialeplatformen og sammenhængen til Cicero
0 stemmer 0 kommentarer
Sletning af grundkort
0 stemmer 2 kommentarer
Status på lånesamarbejdet med Det Kgl. Bibliotek
1 stemme 0 kommentarer
Analyse: Corona-nedlukningen øgede uligheden i børns bibliotekslån
0 stemmer 0 kommentarer
Sådan søger du de nyeste materialer frem
0 stemmer 0 kommentarer
Kassationsregler
1 stemme 0 kommentarer
Java Webstart lukker endeligt den 30. juni 2020
0 stemmer 0 kommentarer
Fejl i opdateringf af materiale-id
0 stemmer 0 kommentarer
Artikler i bøger - hvordan skal vi registrere dem?
0 stemmer 0 kommentarer
CFU'ernes Mit CFU og Cicero Surf - søgning, formidling og booking af analoge og digitale læremidler
0 stemmer 1 kommentar
FUI-koder i fællessamlinger og måske læremidler i PLC'erne
0 stemmer 1 kommentar
Vedligeholdelse og opdatering af emailadresser og telefonnumre på lånere
0 stemmer 0 kommentarer
Individbaseret folkebiblioteksstatistik
0 stemmer 0 kommentarer
Ingen adgang til DBC services - der arbejdes på sagen
0 stemmer 0 kommentarer
Genåbning af bibliotekerne
0 stemmer 0 kommentarer
Der er tilføjet til "Anbefaling ved genåbning af bibliotekerne"
2 stemmer 0 kommentarer
Anbefaling ved genåbning af bibliotekerne
1 stemme 0 kommentarer
Anbefaling ved genåbning af bibliotekerne
0 stemmer 0 kommentarer
Progression i gebyrer efter frit-lejde periode
10 stemmer 2 kommentarer