Dette dokument indeholder skabeloner til brug under F7 -> Serveropsætning. Skabelonerne herunder er et bud på hvordan udskrifterne kunne se ud. Enhver kan tilpasse udskrifterne yderligere alt efter hvad man måtte ønske sig. GEM ALTID EN KOPI AF DEN AKTUELLE SKABELON INDEN DISSE ANVENDES. Cicero har IKKE en kopi af den gamle skabelon, hvis du ønsker at vende tilbage til den. Hver skabelon har en overskrift efterfulgt af et kolon ":". Det er teksten efter kolonet, du skal kopiere ind i opsætningen. Teksten/koden du skal kopiere begynder altid med <#-- og slutter hvor markeret med " SLUT". Skabeloner i denne fil: Printskabelon for lånerliste (uden stregkoder) Sms skabelon for notifikation "Afhentningsfrist udløber om X dage" (med afhentningsnummer) Printskabelon for lånerstatus (uden betalte gebyrer) Printskabelon for lånerstatus på bon (uden betalte gebyrer) Printskabelon for lånerliste (uden stregkoder). Indsættes i Låner>"HTML-printskabelon for lånerliste": <#-- @ftlvariable name="data" type="com.dantek.dl.client.administrationclient.loaner.printmodel.LoanerSearchOutputModel" -->

${data.title} (${data.results.numberOfResults})

${.now?string("dd-MM-yyyy")} kl.${.now?string("HH:mm")}

<#if (data.criteria?size > 0)>

<#list data.criteria as element> <#if (element.criterionValue?has_content)> ${element.criterionLabel}: ${element.criterionValue}

<#if (data.results.numberOfResults > 0)> <#list data.results.rows?sort_by("firstLoanerGroup") as loaner>
Navn Lånernummer Stregkode Adresse Postnummer og by Telefon E-mail Lånergrupper
${(loaner.name)!""} ${(loaner.number)!""} ${(loaner.numberBarCode)!""} ${(loaner.address)!""} ${(loaner.postalCode)!""} ${(loaner.phoneNumber)!""} ${(loaner.email)!""} <#list loaner.loanerGroups as loanerGroup> ${(loanerGroup)!""}
Lånerliste SLUT Sms skabelon for notifikation "Afhentningsfrist udløber om X dage" (med afhentningsnummer). Indsættes i "Sms skabelon for notifikation "Afhentningsfrist udløber om X dage"": <#-- @ftlvariable name="data" type="com.dantek.dl.api.notification.datamodel.ReservationOnShelfApproachingDateExpirationDataModel" --> <#if data.loaner?? && data.loaner.preferredLanguage?? && data.loaner.preferredLanguage == "en"> <#if data.reservations?size == 1> Your collection deadline of the material ${(data.reservations[0].record.title)!""}<#if (data.reservations[0].reservation.periodical)!false> ${(data.reservations[0].reservation.periodicalName)!""} will expire in ${(data.daysBeforeSendingNotification)!"a few"} days. Pick-up no.: ${(data.reservations[0].reservation.reservationNumber)!""}. <#else> Your collection deadline of ${data.reservations?size} materials will expire in ${(data.daysBeforeSendingNotification)!"a few"} days. Pick-up no.: <#list data.reservations as res>${(res.reservation.reservationNumber)!""}<#if res_has_next>, <#else>. <#elseif data.loaner?? && data.loaner.preferredLanguage?? && data.loaner.preferredLanguage == "sv"> <#if data.reservations?size == 1> Ditt sista avhämtningsdatum för materialet ${(data.reservations[0].record.title)!""}<#if (data.reservations[0].reservation.periodical)!false> ${(data.reservations[0].reservation.periodicalName)!""} är om ${(data.daysBeforeSendingNotification)!"et par"} dagar. Avhämtningsnr.: ${(data.reservations[0].reservation.reservationNumber)!""}. <#else> Sista avhämtningsdatum för ${data.reservations?size} materialet går ut om ${(data.daysBeforeSendingNotification)!"et par"} dagar. Avhämtningsnr.: <#list data.reservations as res>${(res.reservation.reservationNumber)!""}<#if res_has_next>, <#else>. <#else> <#if data.reservations?size == 1> Din afhentningsfrist for materialet ${(data.reservations[0].record.title)!""}<#if (data.reservations[0].reservation.periodical)!false> ${(data.reservations[0].reservation.periodicalName)!""} udløber om ${(data.daysBeforeSendingNotification)!"et par"} dage. Afhentningsnr.: ${(data.reservations[0].reservation.reservationNumber)!""}. <#else> Din afhentningsfrist for ${data.reservations?size} materialer udløber om ${(data.daysBeforeSendingNotification)!"et par"} dage. Afhentningsnr.: <#list data.reservations as res>${(res.reservation.reservationNumber)!""}<#if res_has_next>, <#else>. "Afhentningsfrist udløber om X dage" SLUT Printskabelon for lånerstatus (uden betalte gebyrer). Indsættes i Låner>"HTML-printskabelon for lånerstatus": <#-- @ftlvariable name="data" type="com.dantek.dl.template.model.LoanerStatusSummaryModel" --> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "en">

Patron status for ${data.loanerModel.name} (${data.loanerModel.loanerNumber})

${.now?string("dd/MM-yyyy")} kl.${.now?string("HH:mm")}

<#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "sv">

Låntagarstatus för ${data.loanerModel.name} (${data.loanerModel.loanerNumber})

${.now?string("dd/MM-yyyy")} kl.${.now?string("HH:mm")}

<#else>

Lånerstatus for ${data.loanerModel.name} (${data.loanerModel.loanerNumber})

${.now?string("dd/MM-yyyy")} kl.${.now?string("HH:mm")}

<#--Loans table summary--> <#assign nonReturnedLoansCount = 0> <#assign onlyIncludeNonReturnedLoans = true> <#--Ændre denne variabel for at bestemme om aflverede materialer skal vises--> <#if (data.loansModel?has_content)> <#list data.loansModel as loan> <#if loan.statusIndicator != "RETURNED" && onlyIncludeNonReturnedLoans == true> <#assign nonReturnedLoansCount = nonReturnedLoansCount + 1> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "en"> <#if onlyIncludeNonReturnedLoans == true>

Loans (${nonReturnedLoansCount})

<#else>

Loans (${data.loansModel?size})

<#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "sv"> <#if onlyIncludeNonReturnedLoans == true>

Utlån (${nonReturnedLoansCount})

<#else>

Utlån (${data.loansModel?size})

<#else> <#if onlyIncludeNonReturnedLoans == true>

Udlån (${nonReturnedLoansCount})

<#else>

Udlån (${data.loansModel?size})

<#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "en"> <#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "sv"> <#else> <#list data.loansModel as loan> <#if loan.statusIndicator != "RETURNED" && onlyIncludeNonReturnedLoans == true> <#if onlyIncludeNonReturnedLoans == false>
Material number Author Title Mat. type Loan date Return date Status Materialnr Författare Titel Mat. typ Utlåningsdatum Återlämningsdatum Status Materialenr. Forfatter Titel Mat. type Udlånsdato Afleveringsfrist Status
${(loan.combinedStatus)!""} ${(loan.materialNumber)!""} ${(loan.author)!""} ${(loan.title)!""} ${(loan.materialTypes)!""} ${(loan.loanTime?date?string["dd/MM-yyyy"]!"")} ${(loan.returnDate?date?string["dd/MM-yyyy"]!"")} ${(loan.status)!""}
${(loan.combinedStatus)!""} ${(loan.materialNumber)!""} ${(loan.author)!""} ${(loan.title)!""} ${(loan.materialTypes)!""} ${(loan.loanTime?date?string["dd/MM-yyyy"]!"")} ${(loan.returnDate?date?string["dd/MM-yyyy"]!"")} ${(loan.status)!""}

<#--Ready for pickup reservations table--> <#if (data.reservationsForPickupModel?has_content)> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "en">

Reservations for pick-up (${data.reservationsForPickupModel?size})

<#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "sv">

Reservationer för avhämtning (${data.reservationsForPickupModel?size})

<#else>

Reservationer til afhentning (${data.reservationsForPickupModel?size})

<#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "en"> <#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "sv"> <#else> <#list data.reservationsForPickupModel as res>
Author Title Material number FAUST-number Reservation type Pick-up location Latest pick-up date Pick-up numberFörfattare Titel Materialnr FAUST-nummer. Res. typ Avh.filial Avhämtningsdatum AvhämtningsnrForfatter Titel Materialenr. FAUST-nr. Res. type Afh. sted Afhentningsfrist Afhentningsnr.
${(res.bibliographicRecordModel.author)!""} ${(res.bibliographicRecordModel.title)!""} ${(res.materialNumber)!""} ${(res.bibliographicRecordModel.faust)!""} ${(res.reservationType)!""} ${(res.pickupBranch)!""} ${(res.latestPickupDate?date?string["dd/MM-yyyy"])!""} ${(res.reservationNumber)!""}

<#--Pending reservations table--> <#if (data.pendingReservationsModel?has_content)> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "en">

Active reservations (${data.pendingReservationsModel?size})

<#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "sv">

Aktiva reservationer (${data.pendingReservationsModel?size})

<#else>

Aktive reservationer (${data.pendingReservationsModel?size})

<#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "en"> <#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "sv"> <#else> <#list data.pendingReservationsModel as res>
Author Title Material number FAUST-number Reservation type Pickup location Reserved Interest date Queue numberFörfattare Titel Materialnr FAUST-nummer. Res. typ Avh.filial Reserverat Intressedatum KönrForfatter Titel Materialenr. FAUST-nr. Res. type Afh. sted Reserveret Interessedato Kønr.
${(res.bibliographicRecordModel.author)!""} ${(res.bibliographicRecordModel.title)!""} ${(res.materialNumber)!""} ${(res.bibliographicRecordModel.faust)!""} ${(res.reservationType)!""} ${(res.pickupBranch)!""} ${(res.createdTime?date?string["dd/MM-yyyy HH:mm"])!""} ${(res.dateOfInterest?date?string["dd/MM-yyyy"])!""} ${(res.queueNo)!""}

<#--Fees table--> <#if (data.feesModel?has_content)> <#assign feeCount = 0> <#list data.feesModel as fee> <#if !(fee.remainingAmount == "0,00")> <#assign feeCount = feeCount + 1> <#if (feeCount > 0)> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "en">

Balance (${data.feesModel?size})

<#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "sv">

Mellanhavande (${data.feesModel?size})

<#else>

Mellemværende (${data.feesModel?size})

<#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "en"> <#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "sv"> <#else> <#list data.feesModel as fee> <#if !(fee.remainingAmount == "0,00")>
Bill number Created Status Material number Author Title Type Amount RemainderRäkningsnr Skapat Status Materialnr Författare Titel Typ Belopp RestbeloppRegningsnr. Oprettet Status Materialenr. Forfatter Titel Type Beløb Restbeløb
${(fee.billNumber)!""} ${(fee.billDate?date?string["dd/MM-yyyy"]!"")} ${(fee.status)!""} ${(fee.materialNumber)!""} ${(fee.author)!""} ${(fee.title)!""} ${(fee.type)!""} ${(fee.amount)!""} ${(fee.remainingAmount)!""}
"Printskabelon for lånerstatus" SLUT Printskabelon for lånerstatus på bon (uden betalte gebyrer). Indsættes i Låner>"HTML-printskabelon for lånerstatus på bon": <#-- @ftlvariable name="data" type="com.dantek.dl.template.model.LoanerStatusSummaryModel"--> <#if (data.loanerModel?has_content)> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "en"> <#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "sv"> <#else> <#assign nonReturnedLoansCount = 0> <#assign onlyIncludeNonReturnedLoans = true> <#--Ændre denne variabel for at bestemme om afleverede materialer skal vises--> <#if (data.loansModel?has_content)> <#list data.loansModel as loans> <#if loans.statusIndicator != "RETURNED"> <#assign nonReturnedLoansCount = nonReturnedLoansCount + 1> <#if (data.loginBranchName)??> <#if (data.loanerModel.name)??> <#if (data.loanerModel.addressStreet)??> <#if (data.loanerModel.zipCode)??> <#if (data.loanerModel.addressCity)??> <#else> <#elseif (data.loanerModel.addressCity)??> <#if (data.loanerModel?has_content)> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "en"> <#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "sv"> <#else> <#--Loans--> <#if (data.loansModel?has_content)> <#if (data.loanerModel?has_content)> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "en"> <#if onlyIncludeNonReturnedLoans == true> <#else> <#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "sv"> <#if onlyIncludeNonReturnedLoans == true> <#else> <#else> <#if onlyIncludeNonReturnedLoans == true> <#else> <#list data.loansModel as loans> <#if loans.statusIndicator != "RETURNED" && onlyIncludeNonReturnedLoans == true> <#if loans.author??> <#if loans.title??> <#if loans.materialNumber??> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "en"> <#if loans.loanTime??> <#if loans.returnDate??> <#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "sv"> <#if loans.loanTime??> <#if loans.returnDate??> <#else> <#if loans.loanTime??> <#if loans.returnDate??> <#if onlyIncludeNonReturnedLoans == false> <#if loans.author??> <#if loans.title??> <#if loans.materialNumber??> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "en"> <#if loans.loanTime??> <#if loans.returnDate??> <#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "sv"> <#if loans.loanTime??> <#if loans.returnDate??> <#else> <#if loans.loanTime??> <#if loans.returnDate??> <#if loans.status?? && loans.status?length gt 0> <#--Ready for Pickup--> <#if (data.reservationsForPickupModel?has_content)> <#if (data.loanerModel?has_content)> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "en"> <#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "sv"> <#else> <#list data.reservationsForPickupModel as readyForPickup> <#if (readyForPickup.bibliographicRecordModel.classification)??> <#if (readyForPickup.bibliographicRecordModel.title)??> <#if readyForPickup.bibliographicRecordModel.author??> <#if readyForPickup.reservationNumber??> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "en"> <#if readyForPickup.latestPickupDate??> <#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "sv"> <#if readyForPickup.latestPickupDate??> <#else> <#if readyForPickup.latestPickupDate??> <#if readyForPickup_has_next> <#else> <#--Pending Reservations--> <#if (data.pendingReservationsModel?has_content)> <#if (data.loanerModel?has_content)> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "en"> <#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "sv"> <#else> <#list data.pendingReservationsModel as pendingReservations> <#if pendingReservations.bibliographicRecordModel.classification??> <#if pendingReservations.bibliographicRecordModel.title??> <#if pendingReservations.bibliographicRecordModel.author??> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "en"> <#if pendingReservations.queueNo??> <#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "sv"> <#if pendingReservations.queueNo??> <#else> <#if pendingReservations.queueNo??> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "en"> <#if pendingReservations.dateOfInterest??> <#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "sv"> <#if pendingReservations.dateOfInterest??> <#else> <#if pendingReservations.dateOfInterest??> <#if pendingReservations_has_next> <#else> <#--Fees--> <#if (data.feesModel?has_content)> <#assign feeCount = 0> <#list data.feesModel as fee> <#if !(fee.remainingAmount == "0,00")> <#assign feeCount = feeCount + 1> <#if (feeCount > 0)> <#if (data.loanerModel?has_content)> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "en"> <#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "sv"> <#else> <#list data.feesModel as fees> <#if !(fees.remainingAmount == "0,00")> <#if (fees.billNumber)??> <#if (fees.status)??> <#else> <#if fees.title??> <#if fees.author??> <#if fees.materialNumber??> <#if (fees.type)??> <#if (fees.amount)??> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "en"> <#if fees.remainingAmount??> <#if (fees.note?has_content)> <#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "sv"> <#if fees.remainingAmount??> <#if (fees.note?has_content)> <#else> <#if fees.remainingAmount??> <#if (fees.note?has_content)> <#if fees_has_next> <#else> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "en"> <#if data.totalRemainingAmounts??> <#elseif data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage = "sv"> <#if data.totalRemainingAmounts??> <#else> <#if data.totalRemainingAmounts??>
Loaner Status ${.now?date?string["dd-MM-yyyy"]}Låntagarstatus ${.now?date?string["dd-MM-yyyy"]}Lånerstatus ${.now?date?string["dd-MM-yyyy"]}

${data.loginBranchName}

${data.loanerModel.name}
${data.loanerModel.addressStreet}
${data.loanerModel.zipCode} ${data.loanerModel.addressCity}
${data.loanerModel.zipCode}
${data.loanerModel.addressCity}
------------------------------------------------
Loans: ${nonReturnedLoansCount}
Ready For Pickup: ${data.reservationsForPickupModel?size}
Reservations: ${data.pendingReservationsModel?size}
Balance: ${data.totalRemainingAmounts} kr.
Utlån: ${nonReturnedLoansCount}
Klart för avhämtning: ${data.reservationsForPickupModel?size}
Reservationer: ${data.pendingReservationsModel?size}
Mellanhavande: ${data.totalRemainingAmounts} SEK.
Udlån: ${nonReturnedLoansCount}
Klar til afhentning: ${data.reservationsForPickupModel?size}
Reservationer: ${data.pendingReservationsModel?size}
Mellemværende: ${data.totalRemainingAmounts} kr.
------------------------------------------------
Loans: ${nonReturnedLoansCount}Loans: (${data.loansModel?size}) Utlån: ${nonReturnedLoansCount}Utlån: (${data.loansModel?size}) Udlån: ${nonReturnedLoansCount}Udlån: (${data.loansModel?size})

${loans.author}
${loans.title}
${loans.materialNumber}
Borrowed: ${loans.loanTime?date?string["dd-MM-yyyy"]}
Return deadline: ${loans.returnDate?date?string["dd-MM-yyyy"]}
Utlånat: ${loans.loanTime?date?string["dd-MM-yyyy"]}
Återlämnas senast: ${loans.returnDate?date?string["dd-MM-yyyy"]}
Udlånt: ${loans.loanTime?date?string["dd-MM-yyyy"]}
Aflevering senest: ${loans.returnDate?date?string["dd-MM-yyyy"]}

${loans.author}
${loans.title}
${loans.materialNumber}
Borrowed: ${loans.loanTime?date?string["dd-MM-yyyy"]}
Return deadline: ${loans.returnDate?date?string["dd-MM-yyyy"]}
Utlånat: ${loans.loanTime?date?string["dd-MM-yyyy"]}
Återlämnas senast: ${loans.returnDate?date?string["dd-MM-yyyy"]}
Udlånt: ${loans.loanTime?date?string["dd-MM-yyyy"]}
Aflevering senest: ${loans.returnDate?date?string["dd-MM-yyyy"]}
Status: ${loans.status}
------------------------------------------------
Ready for Pickup: ${data.reservationsForPickupModel?size}Klart för avhämtning: ${data.reservationsForPickupModel?size}Klar til afhentning: ${data.reservationsForPickupModel?size}

${readyForPickup.bibliographicRecordModel.classification}
${readyForPickup.bibliographicRecordModel.title}
${readyForPickup.bibliographicRecordModel.author}
Res. nr. ${readyForPickup.reservationNumber}
Expiry date: ${readyForPickup.latestPickupDate?date?string["dd-MM-yyyy"]}
Ska hämtas senast: ${readyForPickup.latestPickupDate?date?string["dd-MM-yyyy"]}
Afhentningsfrist: ${readyForPickup.latestPickupDate?date?string["dd-MM-yyyy"]}

------------------------------------------------
Reservations: ${data.pendingReservationsModel?size}Reservationer: ${data.pendingReservationsModel?size}Reservationer: ${data.pendingReservationsModel?size}

${pendingReservations.bibliographicRecordModel.classification}
${pendingReservations.bibliographicRecordModel.title}
${pendingReservations.bibliographicRecordModel.author}
Queue number: ${pendingReservations.queueNo}
Könummer: ${pendingReservations.queueNo}
Nr. i køen: ${pendingReservations.queueNo}
Reservation expires: ${pendingReservations.dateOfInterest?date?string["dd-MM-yyyy"]}
Reservationen upphör: ${pendingReservations.dateOfInterest?date?string["dd-MM-yyyy"]}
Reservationen ophører: ${pendingReservations.dateOfInterest?date?string["dd-MM-yyyy"]}

------------------------------------------------
Balance: ${data.totalRemainingAmounts} kr.Mellanhavande: ${data.totalRemainingAmounts} SEK.Mellemværende: ${data.totalRemainingAmounts} kr.

Reg. nr. ${fees.billNumber} ${fees.status}
Reg. nr. ${fees.billNumber}
${fees.title}
${fees.author}
${fees.materialNumber}
${fees.type}: ${fees.amount} kr.
Remaining amount: ${fees.remainingAmount} kr.
Note to loaner: ${fees.note}
Restbelopp: ${fees.remainingAmount} SEK.
Meddelande till låntagare: ${fees.note}
Restbeløb: ${fees.remainingAmount} kr.
Note til låner: ${fees.note}

------------------------------------------------
Total remaining amount: ${data.totalRemainingAmounts} kr.
------------------------------------------------
Totalt restbelopp: ${data.totalRemainingAmounts} SEK.
------------------------------------------------
Restbeløb i alt: ${data.totalRemainingAmounts} kr.
------------------------------------------------
"Printskabelon for lånerstatus på bon" SLUT