Dette dokument indeholder skabeloner til brug under F7 -> Serveropsætning. Skabelonerne herunder er et bud på hvordan udskrifterne kunne se ud. Enhver kan tilpasse udskrifterne yderligere alt efter hvad man måtte ønske sig. GEM ALTID EN KOPI AF DEN AKTUELLE SKABELON INDEN DISSE ANVENDES. Cicero har IKKE en kopi af den gamle skabelon, hvis du ønsker at vende tilbage til den. Hver skabelon har en overskrift efterfulgt af et kolon ":". Det er teksten efter kolonet, du skal kopiere ind i opsætningen. Teksten/koden du skal kopiere begynder altid med <#-- og slutter med Skabeloner i denne fil: Printskabelon for udlånsliste (F5) Afhentningsnote med lånergrupper Lånerstatus med lånergrupper Printskabelon for udlånsliste, inkl visning af materialets pris. Indsættes i Udlån>"Printskabelon for udlånsliste": <#-- @ftlvariable name="data" type="com.dantek.dl.client.administrationclient.loans.LoansPrintModel" --> <#if data.loanerGroups?has_content> <#list data.loanerGroups?sort_by(['loanerGroupName']) as loanerGroup> <#if loanerGroup.loaners?has_content> <#list loanerGroup.loaners?sort_by(['loanerName']) as loaner> <#if loaner.loans?has_content>

${(loanerGroup.loanerGroupName)!""}, ${(loaner.loanerName)!""}

<#list loaner.loans?sort_by(['returnDate']) as loan>
Titel Forfatter Materialeno. DK-5 Pris Udlånt Afl. frist Antal dage overskredet Langtids-
lån
${(loan.title)!""} ${(loan.author)!""} ${(loan.materialNumber)!""} ${(loan.dk5)!""} ${(loan.materialPriceVatIncl)!""} ${(loan.loanDate?date?string["dd-MM-yyyy"])!""} ${(loan.returnDate?date?string["dd-MM-yyyy"])!""} ${(loan.daysOverdue)!""} ${loan.isLongTermLoan?string('Ja','')}
<#if data.printType?? && data.printType == "ONE_LOANER_PER_PAGE">
<#if data.printType?? && data.printType == "ONE_LOANER_GROUP_PER_PAGE">
Udlånsliste SLUT Printskabelon for afhentningsnote, inkl. visning af låners navn og lånergrupper (skole/klasse). Indsættes i Reservation>"Printskabelon for afhentningsnote": <#-- @ftlvariable name="data" type="com.dantek.dl.client.administrationclient.models.PickupNoteReceiptModel" --> <#-- Anvendes i "Printskabelon for afhentningsnote" --> <#if data.loanerInfo?? && data.loanerInfo.preferredLanguage?? && data.loanerInfo.preferredLanguage == "en"> <#else> <#if data.loanerInfo?? && data.loanerInfo.preferredLanguage?? && data.loanerInfo.preferredLanguage == "en"> <#else> <#if data.loanerInfo?? && data.loanerInfo.preferredLanguage?? && data.loanerInfo.preferredLanguage == "en"> <#else> <#if data.loanerInfo?? && data.loanerInfo.preferredLanguage?? && data.loanerInfo.preferredLanguage == "en"> <#else> <#if data.loanerInfo?? && data.loanerInfo.preferredLanguage?? && data.loanerInfo.preferredLanguage == "en"> <#else> <#if data.loanerInfo?? && data.loanerInfo.preferredLanguage?? && data.loanerInfo.preferredLanguage == "en"> <#else> <#if data.loanerInfo?? && data.loanerInfo.loanerGroups?? && (data.loanerInfo.loanerGroups?size > 0)> <#list data.loanerInfo.loanerGroups?sort_by("loanerGroupName") as lg> <#if data.periodical>
Reservation note ${.now?date?string["dd-MM-yyyy"]}Reserveringsnote ${.now?date?string["dd-MM-yyyy"]}

Res. no.: ${(data.reservationNumber)!""}Resnr.: ${(data.reservationNumber)!""}

Latest pick-up: ${data.latestPickupDate?date?string["dd-MM-yyyy"]}Afhentes senest: ${data.latestPickupDate?date?string["dd-MM-yyyy"]}
Pick-up location: ${(data.branchName)!""}Afh.sted: ${(data.branchName)!""}
Date of interest: ${data.dateOfInterest?date?string["dd-MM-yyyy"]}Interessedato: ${data.dateOfInterest?date?string["dd-MM-yyyy"]}
Res.notif.sent: ${data.pickupNotificationSent?string('Ja','Nej')}Res.medd.sendt: ${data.pickupNotificationSent?string('Ja','Nej')}
Låner: ${(data.loanerInfo.name)!""}
Lånergrupper:
${(lg.loanerGroupNameWithRoot)!""}

${(data.basicBibliographicRecordInfo.title)!""}
${(data.basicBibliographicRecordInfo.author)!""}
${(data.basicBibliographicRecordInfo.classification)!""}
${data.itemNumber}
${data.periodicalName}
------------------------------------------------
<#-- Indsæt evt. tomme linjer--> <#--. --> Afhentningsnote SLUT Printskabelon for lånerstatus, inkl. visning af låners navn og lånergrupper (skole/klasse) og materialets pris. Indsættes i Låner>"HTML-printskabelon for lånerstatus": <#-- @ftlvariable name="data" type="com.dantek.dl.client.administrationclient.loaner.printmodel.LoanerStatusSummaryModel" --> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "en">

Borrower status for ${data.loanerModel.name} (${data.loanerModel.loanerNumber})

<#if data.loanerModel?? && data.loanerModel.loanerGroups?? && (data.loanerModel.loanerGroups?size > 0)> Loaner groups: <#list data.loanerModel.loanerGroups?sort_by("loanerGroupName") as lg> ${lg.loanerGroupNameWithRoot}<#if lg_has_next>, <#else>.

${.now?string("dd/MM-yyyy")} kl.${.now?string("HH:mm")}

<#else>

Lånerstatus for ${data.loanerModel.name} (${data.loanerModel.loanerNumber})

<#if data.loanerModel?? && data.loanerModel.loanerGroups?? && (data.loanerModel.loanerGroups?size > 0)> Lånergrupper: <#list data.loanerModel.loanerGroups?sort_by("loanerGroupName") as lg> ${lg.loanerGroupNameWithRoot}<#if lg_has_next>, <#else>.

${.now?string("dd/MM-yyyy")} kl.${.now?string("HH:mm")}

<#--Loans table summary--> <#assign nonReturnedLoansCount = 0> <#assign onlyIncludeNonReturnedLoans = true> <#--Ændre denne variabel for at bestemme om aflverede materialer skal vises--> <#if (data.loansModel?has_content)> <#list data.loansModel as loan> <#if loan.status != "Afleveret" && onlyIncludeNonReturnedLoans == true> <#assign nonReturnedLoansCount = nonReturnedLoansCount + 1> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "en"> <#if onlyIncludeNonReturnedLoans == true>

Loans (${nonReturnedLoansCount})

<#else>

Loans (${data.loansModel?size})

<#else> <#if onlyIncludeNonReturnedLoans == true>

Udlån (${nonReturnedLoansCount})

<#else>

Udlån (${data.loansModel?size})

<#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "en"> <#else> <#list data.loansModel as loan> <#if loan.status != "Afleveret" && onlyIncludeNonReturnedLoans == true> <#if onlyIncludeNonReturnedLoans == false>
Material number Author Title Mat. type Loan date Return date Price Status Materialenr. Forfatter Titel Mat. type Udlånsdato Afleveringsfrist Pris Status
${(loan.combinedStatus)!""} ${(loan.materialNumber)!""} ${(loan.author)!""} ${(loan.title)!""} ${(loan.materialTypes)!""} ${(loan.loanTime?date?string["dd/MM-yyyy"]!"")} ${(loan.returnDate?date?string["dd/MM-yyyy"]!"")} ${(loan.price)!""} ${(loan.status)!""}
${(loan.combinedStatus)!""} ${(loan.materialNumber)!""} ${(loan.author)!""} ${(loan.title)!""} ${(loan.materialTypes)!""} ${(loan.loanTime?date?string["dd/MM-yyyy"]!"")} ${(loan.returnDate?date?string["dd/MM-yyyy"]!"")} ${(loan.price)!""} ${(loan.status)!""}

<#--Ready for pickup reservations table--> <#if (data.reservationsForPickupModel?has_content)> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "en">

Reservations for pick-up (${data.reservationsForPickupModel?size})

<#else>

Reservationer til afhentning (${data.reservationsForPickupModel?size})

<#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "en"> <#else> <#list data.reservationsForPickupModel as res>
Author Title Material number FAUST-number Reservation type Pick-up location Latest pick-up date Pick-up numberForfatter Titel Materialenr. FAUST-nr. Res. type Afh. sted Afhentningsfrist Afhentningsnr.
${(res.bibliographicRecordModel.author)!""} ${(res.bibliographicRecordModel.title)!""} ${(res.materialNumber)!""} ${(res.bibliographicRecordModel.faust)!""} ${(res.reservationType)!""} ${(res.pickupBranch)!""} ${(res.latestPickupDate?date?string["dd/MM-yyyy"])!""} ${(res.reservationNumber)!""}

<#--Pending reservations table--> <#if (data.pendingReservationsModel?has_content)> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "en">

Active reservations (${data.pendingReservationsModel?size})

<#else>

Aktive reservationer (${data.pendingReservationsModel?size})

<#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "en"> <#else> <#list data.pendingReservationsModel as res>
Author Title Material number FAUST-number Reservation type Pickup location Reserved Interest date Queue numberForfatter Titel Materialenr. FAUST-nr. Res. type Afh. sted Reserveret Interessedato Kønr.
${(res.bibliographicRecordModel.author)!""} ${(res.bibliographicRecordModel.title)!""} ${(res.materialNumber)!""} ${(res.bibliographicRecordModel.faust)!""} ${(res.reservationType)!""} ${(res.pickupBranch)!""} ${(res.createdTime?date?string["dd/MM-yyyy HH:mm"])!""} ${(res.dateOfInterest?date?string["dd/MM-yyyy"])!""} ${(res.queueNo)!""}

<#--Fees table--> <#if (data.feesModel?has_content)> <#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "en">

Balance (${data.feesModel?size})

<#else>

Mellemværende (${data.feesModel?size})

<#if data.loanerModel.preferredLanguage?? && data.loanerModel.preferredLanguage == "en"> <#else> <#list data.feesModel as fee>
Bill number Created Status Material number Author Title Type Amount RemainderRegningsnr. Oprettet Status Materialenr. Forfatter Titel Type Beløb Restbeløb
${(fee.billNumber)!""} ${(fee.billDate?date?string["dd/MM-yyyy"]!"")} ${(fee.status)!""} ${(fee.materialNumber)!""} ${(fee.author)!""} ${(fee.title)!""} ${(fee.type)!""} ${(fee.amount)!""} ${(fee.remainingAmount)!""}
Lånerstatus SLUT